telepatia.tvp11.pl
TELEPATIA

TELEPATIA, FATAMORGANA, WIDZENIE SIEBIE W CZASIE OPERACJI

TELEPATIA, FATAMORGANA, WIDZENIE SIEBIE W CZASIE OPERACJI

JAK TO DZIAŁA ?

TELEPATIA

FATAMORGANA

WIDZENIE SIEBIE W CZASIE WŁASNEJ OPERACJI

CO ŁĄCZY TE ZJAWISKA ?

 

JAKI CZYNNIK NALEŻY SPEŁNIĆ ABY "TELEPATIA" BYŁA FAKTEM ?

W cudzysłowie, bo w odróżnieniu od klasycznej, metafizycznej, paranormalnej telepatii, ta jest czysto fizycznym, w pełni wytłumaczalnym zjawiskiem, którego muszą, powtarzam muszą doświadczać ludzie gdy są spełnione określone warunki.

 

CZY SĄ OFICJALNE PUBLIKACJE KTÓRE MOGĄ DOWODZIĆ FIZYCZNOŚCI ZJAWISKA ?

 Gdy potrafimy logicznie myśleć i kojarzyć fakty, łączyć w logiczną całość dostępne informacje, to zrozumiemy że są. Samo nasuwa się pytanie dlaczego zatem nikt nie opublikował tego w całości ?

 

Na pytanie dajcie państwo sami odpowiedź po zapoznaniu się z tym artykułem.

 

Aby telepatia była możliwą potrzebne są elementy nano i to poddane pewnym działaniom. Dopiero wtedy potrafią zdekodować fale mózgowe.

 

CZYM JEST TO NANO ?

JAKIM DZIAŁANIOM MUSZĄ BYĆ PODDANE ?

JAKIE PRAWA FIZYKI TYM RZĄDZĄ ?

 

Aby to zrozumieć musimy mieć trochę wiadomości z fizyki  na  następujące tematy

( linki do wikipedi które ułatwią nam zrozumienie umieszczone są na koncu tego artykułu ).

 

KWARC

REZONATOR KWARCOWY

 

ZJAWISKO PIZO ELEKTRYCZNE

PIZOELEKTRYKI

 CIĘŻAR WŁAŚCIWY

 CO TO JEST KILOWAT

 ELEKTROSTATYKA

 GŁOŚNIK KIERUNKOWY

  FALA ELEKTROMAGNETYCZNA

 

Nano ma bardzo małe wymiary a co z tm się wiąże i małą wagę.

Z informacji do których podałem linki będziemy mogli zorientować się ile taki przedmiot waży.

 

Zorientujemy się również, że czym mniejszy przedmiot, tym korzystniejsze są proporcje jego pola powierzchni ( nie mylić z objętością ) do ciężaru.

 

Wiedząc, że ładunek elektrostatyczny gromadzi się na powierzchni, zrozumiemy że w przypadku nano są to wyjątkowo korzystnie proporcje, proporcje zgromadzonej na ich powierzchni energii ( ładunku elektrostatycznego ) w stosunku do ich masy.

 

Co do promieniowania elektromagnetycznego do którego podałem linki, można wytworzyć promieniowanie o różnych kształtach impulsów, o zmiennej polaryzacji i o polaryzacji jednoimiennej. Jednak o zmiennej amplitudzie.

RYSUNKI PONIŻEJ WYJAŚNIAJĄ W CZYM RZECZ

FALA ZM


Oddziałując na otoczenie tak spreparowaną falą spowodujemy, że ładunek o polaryzacji dodatniej zgromadzi się na powierzchni jednak w następnej chwili zostanie on rozładowany ładunkiem ujemnym. siłą rzeczy element pozostanie biernym ( nie naładuje się elektrostatycznie )

 

ROZWAŻMY NASTĘPNĄ SYTUACJĘ Z RYS PONIŻEJ


 

FALA DO

Tu fala elektromagnetyczna jest jednoimienna i ładunek zgromadzi się na powierzchni przedmiotów do których ona dociera.

 

Laik zada pewnie pytanie dlaczego amplituda się zmienia, przecież wystarczyłoby postąpić jak na rys poniżej ?

 

FALA BP

ODPOWIADAM.

Nie nie można ponieważ tylko zmiany wielkości elektrycznych powodują emisję promieniowania elektromagnetycznego.

 Zmiany te mogą się odbywać w tej samej biegunowości ale muszą być.


Gdy ma się odrobinę wyobraźni i potrafi łączyć w logiczną całość dostępne informacje  będzie można zrozumieć jak zjawisko fatamorgany łączy się w pewien sposób ze zjawiskiem „telepatii” o którym wciąż piszę.

Teraz kilka informacji o zjawiskach  opublikowanych w młodym techniku w 1959 roku a dotyczą fatamorgany i przewodności elektrycznej szkła.
SZ1

FATAMORGANAWłaściwości elektryczne kwarcu będącego podstawowym składnikiem szkła wiążą się bezpośrednio ze zjawiskiem „telepatii” ( trzeba to wiedzieć aby łatwiej móc udowodnić fizyczność zjawiska )

napisałem, że przy odrobinie wyobraźni można płączyć fatamorganę i zjawisko „telepatii”

A jak ugryźć do tego informację o przewodności szkła ?
 

 

JUŻ TŁUMACZĘ.

Fatamorgana jest możliwa gdy zostanie pogrzany piasek.

A czym jest piasek ?

GRO TO KWARC.

Podam następną informację która przyda się w zrozumieniu problemu.

W elektronice stosuje się rezonatory kwarcowe. Doprowadzając do nich maleńką dawkę energii ( prądu ) spowodujemy, że zaczyna on drgać.

 
 Ta właściwość kwarcu jest tym co nas interesuje - kwarc jest podatny na prąd elektryczny.  

Zatem logicznym jest wniosek że piasek podatny jest również. Wiedząc, że szkło potrafi w określonych warunkach przewodzić prąd.  ( a podstawowym jego składnikiem jest właśnie kwarc ) 
 


Wiedząc że dodając energię ziarnku piasku spowodujemy jego drgania ( oczywiście nie widoczne gołym okiem ).

Zrozumiemy że oddziałując na piasek falami radiowymi spowodujemy odebranie energii tej fali przez piasek i jego drżenie i przewodność prądu elektrycznego.

 Na powierzchni zgromadzi się ładunek elektrostatyczny.

zapraszam do zapoznania się z art, znowu TELEPATIA i  drugim  TELEPATIA I „TELEPATIA


W kilku poprzednich artykułach wyjaśniłem, że aby zjawisko telepatii było możliwym potrzebny jest jeden czynnik a są nim elementy, drobiny materii o mikroskopijnych wymiarach.

OTO KRÓTKIE WYJAŚNIENIE W CZYM RZECZ  

 

Aby obiekt wprowadzić w ruch trzeba dać mu energię.

Np chcąc przesunąć obiekt o masie x w płaszczyźnie trzeba zadziałać na niego siłą o mocy y.

A gdy dostarczymy mu energię maksymalnie zbliżoną do tej wartości, jednak poniżej wartości przy której zacznie się przesuwać, to nie przesuniemy go.

Powiedzmy że dana mu dawka to 0,999 y zatem wystarczy z innego źródła dodać dawkę 0.001 aby obiekt się przesunął.

Powyższe rozważania dotyczą przypadku gdy przykładamy siłę w określonym miejscu rys poniżej.


ELEKTROSTATYKA FATAMORGANA

Takie naładowane cząsteczki działają jak mini głośniki pizo elektryczne.

Wspomniałem że nano elementy drgają względem siebie, względem sąsiadów.

To jest jednak tylko jedna z ich właściwości.

Kolejną jest to, iż pojedyńczy element po dodaniu mu energi drży sam w sobie. działa on jak pojedyńczy nano głośnik pizo elektryczny.

Siła dźwięku pojedyńczego elementu jest zbyt mała aby człowiek mógł usłyszeć dźwięki. Ponadto jego drżenie byłoby wyhamowane przez fizyczny kontakt z materią na której by leżał. Jak wynika z rozważań ich duża ilość powoduje pozbycie tej wady.

Pozbyliśmy się tarcia. Ilość głośniczków powoduje że dźwięk staje się słyszalny.

Przemieszczając skupisko takich elementów, to tak jakbyśmy przemieszczali wiele takich nano głośników. Pamiętając iż takie elementy mogą być nie widoczne, to odniesiemy wrażenie że dźwięk wędruje a powstaje w nicości.

Wspomniałem że mogą być nie widoczne czy to oznacza że je widać ?

NA TO PYTANIE ODPOWIEM NIECO PÓŹNIEJ

Podam jeszcze jedną przydatną informację, chodzi o głośniki kierunkowe.

OTO LINK DO FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ TYM PROBLEMEM - http://www.akustyk.pl/systemy/systemy_dla_zwiedzajacych/system/system_naglosnienia_kierunkowego_hss

Głośnik taki działa w taki sposób, że w grupie osób stojących obok siebie dźwięk usłyszy tylko jedna na którą skierowany ( z którą zsynchronizowany ) jest głośnik.

ZAISTE „OMAMY” SŁUCHOWE PANIE JACKU WCIÓRKO

Takie urządzenie nadawczo-odbiorcze ( mowa o naładowanych nano ) oprócz dźwięku przenosi i inne informacje, np. o zapachach o bólu itp.

Fala zakodowana pod kątem takich odczuć będzie czytelną dla mózgu odbiorcy. Odczyta ją tylko ten układ neuronów, którego konstrukcja odpowiada sposobowi zakodowania takiej informacji.

PORÓWNANIE.

W określonej częstotliwości nadaje kilka stacji radiowych a każda z nich mimo tej samej częstotliwości nadawania koduje sygnał nieco inaczej.

POWIEDZMY ŻE NADAJĄ TRZY

Jedna analogowo.

Druga cyfrowo w formacie mpeg 4

I trzecia jeszcze w innym

Aby móc zorientować się co nadają trzeba mieć urządzenie dekodujące, którego wewnętrzny układ połączeń odpowiada systemowi nadawania.

Takimi dekoderami dla fal mózgowych częściowo przetworzonych przez naładowane nano ( przedwzmacniacz i przed dekoder ) są odpowiednie układy neuronów naszych mózgów .

Dopiero przetworzenie w układzie naładowanych nano wyemitowanej fali mózgowej spowoduje, że docierające do delikwenta informacje poddanemu takiemu działaniu będą dla niego czytelne ( jego mózg to odczyta i to w taki sposób jakby odczucie dotyczyło bezpośrednio jego organizmu ).

Wspomniałem  że ciężar właściwy a co z tym się wiąże waga  nano  elementów  jest  istotna, oto moje iformacje dotyczące problemu

CIĘŻAR WŁAŚCIWY


Oto  co  mnie  spotykało  gdy  "telepatyczny"  nauczyciel chciał  abym dowiedział się jak to działa.
N 01

N 02


LINKI  DO  WIKIPEDII

REZONATOR KWARCOWY

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezonator_kwarcowy

 

ZJAWISKO PIZO ELEKTRYCZNE

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piezoelektryki

 

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%99%C5%BCar_w%C5%82a%C5%9Bciwy

 

CO TO JEST KILOWAT

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wat

 

ELEKTROSTATYKA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrostatyka

 

GROMADZENIE SIĘ ŁADUNKÓW NA POWIERZCHNI

http://bezel.com.pl/index.php/ochrona-przeciwporazeniowa/elektrycznosc-statyczna

 

 

GŁOŚNIK KIERUNKOWY

http://www.akustyk.pl/systemy/systemy_dla_zwiedzajacych/system/system_naglosnienia_kierunkowego_hss

 

POLE MAGNETYCZNE ZIEMI

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemskie_pole_magnetyczne

 

 

FALA ELEKTROMAGNETYCZNA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_elektromagnetyczne

 

A tu są linki do atrykułów opisujcych jak  przy wykorzystaniu zasad działania tego "dziwnego" zjawiska można wprowadzić czowieka w błąd aby zrucał to na siły nadprzyrodzone.

 

"OPĘTANIE"

 

"WIDZENIE SIEBIE W CZASIE WŁASNEJ OPERACJI"

 

ROZUMIEJĄC ZADADĘ DZIAŁANIA "PODSTAWOWEGO" ZJAWISKA, PRZY  ODROBINIE WYOBRAŹNI MOŻNA ZROZUMIEĆ I INNE "PARANORMALNE" ZJAWISKA KTÓRYCH DOŚWIADCZAMY. PIERWSZE TO TO DO KTREGO LINKI PODAŁEM WYŻEJ A TU PONOWNIE GO UMIESZCZAM. CHODZI O "WIDZENIE SIEBIE W CZASIE WŁASNEJ OPERACJI"

 

NASTĘPNE TO - ZAPIS PAMIĘCI WSZYSTKICH LUDZI OD POCZĄTKU NASZEGO ISTNIENIA NA OBUDOWIE KODU DNA WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMÓW.

 

TU NATOMIAST JEST DOSTĘP DO INFORMACJI KIM MIĘDZYINNYMI  BAWIONO SIE WYKORZYSTUJĄC TECHNIKE "TELEPATII"

 

STEFAN FRIEDMANN

 

HANNA BANASZAK

 

POLSKIE OSKARY

 

IREK I KASIA

 

TU  SĄ LINKI DO ART. WYJAŚNIAJĄCYCH KTO MIĘDZYINNYMI BAWIŁ SIĘ W TEN SPOSÓB LUDŹMI I DAJE TO RÓWNIEŻ ODPOWIEDŹ DLACZEGO.

 

PROFESOR JACEK WCIÓRKA KRADNIE PACJENTÓW.

 

Beata Piekarska kierownik PZP przy ul. Chełmskiej w W-wie. KORESPONDENCJA


 ANDRZEJ  BEMBENEK  PSYCHIATRA  -  1  PISMO


 ANDRZEJ  BEMBENEK  PSYCHIATRA  -  2  PISMO


ANDRZEJ  BEMBENEK  PSYCHIATRA  -  3  PISMO

 

 Psycholog Agnieszka mąż o imieniu Krzysztof to lekarz psychiatra – BADANIE PRZEPROWADZANE PRZEZ TERAPEUTKĘ

 

 

http://tvp11.pl/index.php?p=1_83_AGNIESZKA 

 

JAK  ZIEMIA  SPADŁA  Z  DRZEWA -DR. HANNA

 

Duchy  w  gołębiach

 

POST KOMUNISTYCZNY BIEGŁY FAŁSZUJE OPINIĘ I SKŁADA FAŁSZYWE ZEZNANIA CZĘŚĆ 1

 

POST KOMUNISTYCZNY BIEGŁY FAŁSZUJE OPINIĘ I SKŁADA FAŁSZYWE ZEZNANIA CZĘŚĆ 2 


DOROTA ROSIŃSKA - KOZIOŁ OFIARNY

 


 BRUDNOPIS DO URZĄDZENIE DO SŁYSZENIA MYŚLI

 

SM

Copyright (c)2016 telepatia.tvp11.pl | Design by Sunlight webdesign